Onze doorverwijzers

  • Handige documenten

  • Samenwerkingspartners

Doorverwijzers

Domo staat in contact met tal van doorverwijzers zoals lokale OCMW's, CLB's, Kind & Gezin, scholen, etc.

We kunnen gezinnen doorverwijzen naar andere instanties wanneer blijkt dat er intensievere hulp nodig is.

Daarnaast kunnen verschillende diensten gezinnen doorverwijzen wanneer er laagdrempelige hulp aan huis wenst opgestart te worden.

 

Gezinnen, maar ook familieleden of vrienden kunnen zelf een aanmelding doen. 

Elke doorverwijzing gebeurt in overleg en met toestemming van het gezin. Het vrijwillige karakter waarmee een gezin in een

Domo-begeleiding stapt zorgt ervoor dat er een grote kans op slagen is. 

Handige documenten

Voor- en Noorderkempen

Ranst

Computer klas
  •  Download hier het aanmeldingsformulier. 

 

Be                                                                                                 Bekijk/download ook zeker onze flyer: 

 

 

 

Briefwisseling:

Domo Antwerpse Kempen

t.a.v. Joyce Donckers

Puttenhoflaan 25

2970 Schilde 

Noorderkempen: Marijke@domoantwerpsekempen.be 

Voorkempen: Joyce@domoantwerpsekempen.be

 

Sandra:

algemeen@domoantwerpsekempen.be